^Wróć na górę strony

  • Klub Suzuki - Styl życia

    Jesteśmy grupą pasjonatów, przyjaciół, którzy pragną sobie pomagać i wspólnie się bawić. Razem budowaliśmy i cały czas rozbudowujemy forum internetowe, organizujemy wspólne imprezy, gdzie możemy się poznać układać plany na przyszłość.

  • Samochody terenowe

    Interesuje Cię jazda w terenie?? W naszym Klubie zrealizujesz swoje pasję związane z jazdą w trudnych warunkach. .

  • Samochody miejskie

    Kochasz próby sprawnościowe, dyskusje o tuningu czy innych kwestiach związanych z motoryzacją?? Zapraszamy do nas.

Forum Klubu Suzuki

Nasz Facebook

Partner Tytularny

Sponsorzy

Nasz Sklepik

  

Stronę przegląda

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.

ARZĄD STOWARZYSZENIA "KLUB MIŁOŚNIKÓW SUZUKI"
z siedzibą w Łodzi Adres 90-034 Łódź, ul. Przędzalniana 20
KRS 0000299858
NIP 727-272-15-56
REGON 100498669
nr konta bankowego Credit Agricole 13 1940 1076 3047 3371 0000 0000

Zgodnie z obowiązującym Statutem Stowarzyszenia , Rozdział 4 §-14 , §-15 , §-16 , §-17 , §-18 , §-19 i w jego trybie Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-wyborcze swoich członków na dzień 9 listopada 2013 roku na godzinę 9:45, drugi termin godzina 10:00 tego samego dnia.

Miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
Warszawa Pałac Kultury i Nauki XXVII piętro pok. 2704 (Siedziba Związku Powiatów Polskich)

PROGRAM
IV Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia „Klub Miłośników SUZUKI”

A. Otwarcie IV Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego.
B. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu porządku obrad IV Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego
Głosowanie nad przyjęciem zaproponowanego porządku obrad

C.
1. Wybór Prezydium IV Walnego Zgromadzenia w składzie
- Przewodniczący
- Protokolant

2. Przedstawienie protokołu Prezydium Walnego Zgromadzenia o ważności IV Walnego Zgromadzenia na podstawie listy obecności uprawnionych członków Stowarzyszenia.

3. Przedstawienie działań ustępującego
Zarządu Stowarzyszenia za okres od 11.12.2011 roku do dnia IV
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego.

4. Przedstawienie informacji na temat stanu
finansów Stowarzyszenia , wpływów – wydatków oraz bieżącego stanu
konta bankowego Stowarzyszenia.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na temat gospodarki
finansowej prowadzonej przez Zarząd Stowarzyszenia.

6. Dyskusja zgromadzonych nad przedstawionymi informacjami w pkt. 3 – 5

7. Głosowanie nad przyjęciem w formie uchwał IV Walnego Zgromadzenia informacji przedstawionych w pkt. 3 – 5

8. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępujących członków Zarządu - indywidualne dla poszczególnych członków Zarządu.

9. Wybory Prezesa Zarządu Stowarzyszenia

10. Przedstawienie i głosowanie na członków Zarządu.
a. ukonstytuowanie się składu zarządu.

11. Wybory członków Komisji Rewizyjnej
Ukonstytuowanie się nowo wybranego składu Komisji Rewizyjnej.

12. Przedstawienie propozycji zmiany Statutu Stowarzyszenia.

Propozycja głosowania zmian Statutu w jednym głosowaniu całość zmian

13. Głosowanie nad przyjęciem zaproponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia.

14. Wolne wnioski

15. Zamknięcie obrad IV Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego członków Stowarzyszenia Klub Miłośników SUZUKI.

Prawo do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia mają tylko i wyłącznie zrzeszeni członkowie Stowarzyszenia posiadający Karty Klubowe.

Proponowany projekt uchwał dotyczących zmian Statutu Stowarzyszenia
§ 15. pkt. 1 przyjmuje brzmienie
Jeżeli statut nie stanowi inaczej głosowanie we wszystkich sprawach Klubu, może odbyć się poprzez osobiste, pisemne lub elektroniczne (poprzez wideokonferencje, na formularzu www lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – przy zagwarantowaniu jednoznacznej identyfikacji oddającego głos) oddanie głosu.

&15. pkt. 2 przyjmuje brzmienie
Wybór Władz Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem sytuacji o której mowa w § 15 ust. 8

§ 15. pkt. 3 przyjmuje brzmienie
O głosowaniu przez Walne Zgromadzenie należy powiadomić członków przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem głosowania wraz z podaniem do wiadomości treści uchwał mających podlegać głosowaniu. Oficjalnym miejscem ogłoszenia uchwał mających podlegać głosowaniu jest odpowiedni dział na Forum internetowym Klubu. Ogłoszenie w wymaganym terminie treści uchwały podlegającej głosowaniu na Forum internetowym Klubu uważane jest za prawidłowe jej ogłoszenie.

§19. pkt 1. przyjmuje brzmienie
1. Zarząd Klubu składa się z 3-5 członków.

§19. pkt 1.1 przyjmuje brzmienie
Wybór Prezesa Zarządu odbywa się na Walnym Zgromadzeniu, poprzez  osobiste oddanie głosu lub za pośrednictwem wideokonferencji, przy  zagwarantowaniu jednoznacznej identyfikacji oddającego głos. Wybór odbywa  się w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem sytuacji o której mowa w § 15 ust. 8

§19. pkt.1.2 przyjmuje brzmienie Wybrany w drodze głosowania jawnego Prezes Zarządu przedstawia 2-4 kandydatów na członków Zarządu podając jednocześnie funkcje jakie będą pełnili w nowo wybranym Zarządzie.

Copyright © 2013. Klub Suzuki Polska  Rights Reserved.